Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii