Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia dzienne > Obowiązki studentów - Terminy zamknięcia protokołów w USOS

Obowiązki studentów - Terminy zamknięcia protokołów w USOS

Pismo okólne nr 7  

Prodziekana ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

z dnia 15 maja 2017 r.

 

określające powinności studentów Wydziału Nauk Społecznych w zakresie dokumentacji przebiegu studiów w USOSweb w semestrze letnim 2016/2017.

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 56/2013 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązków związanych z prowadzeniem dokumentacji przebiegu studiów w systemie USOS, studenci zobowiązani są do:

 

  1. Sprawdzania bez zbędnej zwłoki na swoim koncie indywidualnym w USOSweb uzyskanej oceny (lub jej braku) z określonych zajęć (ćwiczeń, egzaminu, wykładu niekończącego się egzaminem, etc.), wprowadzonej przez prowadzącego dane zajęcia do systemu USOS.
  2. Zgłaszania ewentualnych  uwag i zastrzeżeń w zakresie uzyskanej oceny (lub jej braku) w  formie pisemnej (podanie lub e-mail), bezpośrednio do prowadzącego wpisującego oceny z danych zajęć do USOS, najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zamknięcia protokołu.

 Niezgłoszenie przez studenta uwag i zastrzeżeń w zakresie uzyskanej oceny (w tym braku oceny) na zasadach ustalonych powyżej oznacza brak jakichkolwiek uwag i zastrzeżeń do oceny (w tym braku oceny) odnotowanej w USOS.

 

Terminy zamknięcia protokołów w semestrze letnim 2016/2017:

Sesja egzaminacyjna (I termin) – do dnia 30.06.2017 r.

Sesja poprawkowa (II termin) – do dnia 10.09.2017 r.

 

  1. Uzyskiwania wpisów ocen z poszczególnych przedmiotów w indeksie i karcie okresowych osiągnięć.
  2. Złożenia w dziekanacie indeksu i karty okresowych osiągnięć z wymaganymi wpisami, najpóźniej w terminie 3 dni od zakończenia sesji poprawkowej, tj. do dnia 13.09.2017 r.                                                                        

Prodziekan ds. kształcenia

Wydziału Nauk Społecznych

                                                                           

dr hab. Jacek Zieliński

data utworzenia/modyfikacji: 18 maj 2017 o 12:09:22autor:   Iwona Gajewska