Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia doktoranckie > Przewody doktorskie > Przewód doktorski Mateusza Palki

Przewód doktorski Mateusza Palki

 Dyrektor i Rada Naukowa Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego zawiadamiają, iż w dniu 12 października 2016 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgra Mateusza Palki, zakończona nadaniem stopnia doktora anuk humanistycznych.

 

Tytuł dysertacji:Koncepcja alegorii Waltera Benjamina”,  


Promotor:

dr hab. Ryszard Różanowski, prof. UWr                                                                


Recenzenci:

prof. dr hab. Roman Kubicki

dr hab. Leon Miodoński, prof. UWr

 

data utworzenia/modyfikacji: 22 marzec 2017 o 16:54:44autor:   Iwona Gajewska

słowa kluczowe: Przewód doktorski mgra Mateusza Palki, obrona doktorska m. Palki