Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia doktoranckie > Przewody doktorskie > Przewód doktorski Rolanda Zarzyckiego

Przewód doktorski Rolanda Zarzyckiego


Temat:   Etyka codzienności. Moralność jako projekcja formy życia w świetle współczesnych nauk społecznych.


Promotor: prof. dr hab. Adam Chmielewski

Streszczenie rozprawy doktorskiej: wersja polska
Streszczenie rozprawy doktorskiej: wersja angielska
Recenzje rozprawy doktorskiej:

Recenzja dr hab. Danuty Ślęczek-Czakon, prof. nadzw. UŚ
Recenzja dr hab. Lotara Rasińskiego, prof. nadzw. DSW
Harmonogram:
Wszczęcie przewodu doktorskiego: 20.01.2010 r.
Przyjęcie rozprawy i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 26.04.2017  r.

Publiczna obrona:  24.05.2017 r.

Nadanie stopnia doktora: 24.05.2017 r.


Dyrektor i Rada Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego informują, iż w dniu 24 maja 2017 r.  

odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgra Rolanda Zarzyckiego, zakończona nadaniem stopnia doktora nauk humanistycznych.

 

Tytuł dysertacji: „Etyka codzienności. Moralność jako projekcja formy życia w świetle współczesnych nauk społecznych".

 

Promotor: 

prof. dr hab. Adam Chmielewski

Recenzenci:

dr hab. Danuta Ślęczek-Czakon, prof. nadzw. UŚ

dr hab. Lotar Rasiński, prof. nadzw. DSWdata utworzenia/modyfikacji: 09 sierpień 2017 o 13:15:30autor:   Iwona Gajewska

słowa kluczowe: