Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia dzienne > Przedmioty

Philosophical Film Theories

Kod przedmiotu: 26-FF-ER-S-PFT

przejdź do USOSweb

Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Philosophical Film Theories
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: angielski
Pełny opis: Tematyka:
1. Wprowadzenie do przedmiotu oraz rozróżnienie pojęć podstawowych. Aspekty teoretyczno-praktyczno-metodologiczne.
2. Wybrane filozoficzne teorie filmu (G. Deleuze, S. Żiżek, D. Frampton) – ogólna charakterystyka.
3. G. Deleuze – dwie fazy rozwoju kina: Obraz –ruch, Obraz -czas. Rozwinięcie i przekształcenie filozofii H. Bergsona. Wyzwalanie z lingwistycznego modelu znaczenia.
4. S. Żizek – aplikacja teorii psychoanalitycznej J. Lacana do interpretacji zjawisk w kulturze i ich filmowych reprezentacji. Różnica realne-wirtualne.
5. D. Frampton – specyfika afektywnego myślenia filmowego.Transsubiektywizm pojęć filmowych.
6. Analiza wybranych filmów.
Literatura: LITERATURA PODSTAWOWA
G. Deleuze, Cinema 1: The Movement Image. Trans. Hugh Tomlinson and Barbara Habberjam. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.
G. Deleuze, Cinema 2: The Time Image. Trans. Hugh Tomlinson and Robert Galeta. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989.
G. Deleuze, Kino. I Obraz-ruch 2. Obraz-czas, przeł. J. Margański, Gdańsk, 2008.
D. Frampton, Filmosophy, London, New York 2006.
S. Żizek, How to Read Lacan, London 2006.
S. Żiżek, The Fright of Real Tears: Krzysztof Kieślowski Between Theory and Post-Theory. London 2001.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-03
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin
Koordynatorzy: Maria Kostyszak
Prowadzący grup: Maria Kostyszak
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-15
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin
Koordynatorzy: Maria Kostyszak
Prowadzący grup: Maria Kostyszak
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-04
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin
Koordynatorzy: Maria Kostyszak
Prowadzący grup: Maria Kostyszak
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Wrocławski.