Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI NA STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE Z FILOZOFII

OSTATECZNE WYNIKI REKRUTACJI NA STACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE I MAGISTERSKIE Z FILOZOFII

logo_uwr_res_3ds8rm.jpg


WYNIKI NABORU NA STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FILOZOFIA


18 lipca br. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna podjęła decyzję o przyjęciu na stacjonarne studia filozoficzne I-go stopnia (licencjackie) w roku akademickim 2017/2018 51 osób spośród 86 wstępnie zakwalifikowanych kandydatów. Jest to wynik lepszy od ubiegłorocznego (w pierwszym naborze przyjęto 47 studentów).


Poniżej lista przyjętych w I naborze:

przyjeci_st_lic_1.pdf


Wśród tych, którzy świeżo zdobyli indeks na studia filozoficzne, znajduje się 16 kobiet, 6 zdawało rozszerzoną maturę pisemną z filozofii, 2 osoby legitymują się maturą międzynarodową (IB), mamy także 2 finalistów olimpiad przedmiotowych (Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Literatury i Języka Polskiego).


W wyniku uzupełniającego naboru na studia licencjackie w trybie stacjonarnym na kierunku filozofia Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna w dniu 26 września br. podjęła decyzję o przyjęciu 55 osób. Liczba kanydatów spełniających wstępne warunki do przyjęcia obejmowała 77 osób.


Poniżej lista przyjętych w II naborze:

przyjeci_st_lic_2.pdf


Nowoprzyjętym studentom serdecznie gratulujemy!


_________________


WYNIKI NABORU NA STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA KIERUNKU FILOZOFIA


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu 26 września br. wydała decyzję o przyjęciu na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie) 11 kandydatów z 14 rejestracji rekrutacyjnych spełniających warunki kwalifikacyjne.


Poniżej lista przyjętych:

przyjeci_st_mgr.pdf


Komisja składa gorące gratulacje przyjętym na studia!