Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Ogłoszenia > Granty i stypendia (czerwiec) - terminy zgłoszeń! 

Granty i stypendia (czerwiec) - terminy zgłoszeń! 

Aktualne oferty grantów i stypendiów dla naukowców (wg terminów składania wniosków):


 USA – stypendia Pol.-Am. Komisji Fulbrighta dla osób po doktoracie (Senior Award); 16 czerwca 2017; http://www.fulbright.edu.pl/senior-award


 Stypendia naukowe POLITYKI; doktoranci i pracownicy jednostek naukowych; 18 czerwca 2017; http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe/1571299,1,rusza16-edycja-nagrod-naukowych-polityki.read


 Fundacja na rzecz Nauki Polskiej: TEAM, TEAM-TECH, TEAM-TECH Core Facility – dla zespołów badawczych prowadzonych przez doktorów; 20 czerwca 2017; http://www.fnp.org.pl/kategoria_szkolenia/aktywne


 Granty NCN – Opus, Preludium; 22 czerwca 2017https://ncn.gov.pl 


 Australia – stypendia na badania dla doktorantów i osób po doktoracie; 30 czerwca 2017; https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarshipsand-Fellowships/Applications/Pages/Applications.aspx


 Tajwan - stypendia MSZ Tajwanu dla doktorantów, dr, prof. z dziedzin związanych z regionem; termin: 30 czerwca 2017; http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx


 Wiedeń – stypendia w Międzynarodowym Centrum Badawczym Nauk o Kulturze Uniwersytetu Sztuk Linz, dla osób po doktoracie; 1 lipca 2017; http://www.ifk.ac.at/index.php/calls.html 


 Różne kraje – granty National Geographic Society; termin: 1 lipca 2017; http://www.nationalgeographic.org/grants/how-to-apply


 Niemcy - stypendia Bayer Foundation; 18 lipca 2017; http://www.bayerfoundations.com/en/international-fellowship.aspx 


 Różne kraje - stypendia EMBO dla osób po doktoracie; nabór ciągły, ale 11 sierpnia 2017 nastąpi ocena wniosków; http://www.embo.org/fundingawards/fellowships/long-term-fellowships#about


 Wybrany kraj - ERC Advanced Grant dla doświadczonych naukowców; 31 sierpnia 2017; http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18620


 Japonia - stypendia dla osób po doktoracie; 31 sierpnia 2017; http://www.mifjapan.org/fellowship/announcement/?hl=en


 Włochy (Rzym) – stypendia NATO Defense College; 1 września 2017 http://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=4&%23ici 


 Szwajcaria, CERN – stypendia dla absolwentów, doktorantów i doktorów; termin: 4 września 2017; http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme


 Szwajcaria, CERN – stypendia dla osób po przerwie w karierze naukowej; 4 września 2017; http://jobs.web.cern.ch/job/12347


 Różne kraje - granty Marii Skłodowskiej-Curie; 14 września 2017 European fellowship: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18638; Global fellowship: http://www.kpk.gov.pl/?page_id=18643


 Japonia – stypendia Canon Foundation dla doktorantów i osób po doktoracie; 15 września 2017; http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships 


 Europa – stypendia European Research Consortium for Informatics and Mathematics dla osób po doktoracie; termin: 30 września 2017; https://fellowship.ercim.eu/information


Grant NCN - Miniaturana pojedyncze działania naukowe dla osób po doktoracie; ciągły nabór wniosków do 31 grudnia 2017; https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-11-21-miniatura-zapowiedz


data utworzenia/modyfikacji: 07 czerwiec 2017 o 09:43:21autor:   Iwona Gajewska