Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > O nas

O nas

Instytut Filozofii jest jednostką naukowo-dydaktyczną działającą w ramach Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytut prowadzi zajęcia na kierunku filozofia oraz kilku specjalnościach. Zajęcia prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową w nowoczesnych warunkach naukowo-dydaktycznych, spełniających wszystkie normy nowoczesnego kształcenia. Biblioteka Wydziałowa posiada bogaty księgozbiór filozoficzny oraz nowoczesną infrastrukturę. W Instytucie Filozofii regularnie goszczą z wykładami znani filozofowie z kraju i zagranicy.


Struktura Instytutu Filozofii:

  1. Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej

-    dr hab. Jacek Zieliński - kierownik Zakładu

-    dr  hab. Artur Pacewicz   

-    dr hab. Michał Głowala  

-    dr Paweł Wróblewski

  1. Zakład Filozofii Nowożytnej

-    prof. dr hab. Radosław Kuliniak, prof. nadzw. UWr   - kierownik Zakładu

-    dr hab. Bogusław Paź, prof. nadzw. UWr  

-    dr hab. Dorota Leszczyna

  1. Zakład Filozofii Współczesnej

-    dr hab. Leszek Kleszcz, prof. nadzw. UWr   -  kierownik Zakładu (urlop naukowy w roku akademickim 2017/2018)

-    dr hab. Janusz Jaskóła - po kierownika Zakładu Filozofii Współczesnej w roku akad. 2017/2018

-    dr Sławomir Barć

-    dr Anna Olejarczyk (Tomkowska)

-    dr Wojciech Ostrowski

  1. Zakład Filozofii Niemieckiej

-    dr hab. Leon Miodoński, prof. nadzw. UWr   - kierownik Zakładu ((urlop naukowy w roku akademickim 2017/2018)

-    prof. dr hab.  Andrzej Lorenz, prof. zw. UWr  

-    dr Dominika Jacyk-Manikowska

-    dr Beata Trochimska-Kubacka - po kierownika Zakładu Filozofii Niemieckiej w roku akad. 2017/2018

  1. Zakład Ontologii i Epistemologii

-    prof. dr hab. Marek Łagosz, prof. zw. UWr  -  kierownik Zakładu

-    prof. dr hab. Damian Leszczyński, prof. nadzw. UWr

-    dr Maciej Dombrowski

-    dr Zbigniew Pietrzak

  1. Zakład Estetyki

-    dr hab. Ryszard Różanowski, prof. nadzw. UWr   - kierownik Zakładu

-    dr hab. Roman Konik

-    dr Agnieszka Bandura

-    dr Artur Jeziorowski

-    dr Piotr Martin

  1. Zakład Etyki

-    dr hab. Mirosław Żarowski, prof. nadzw. UWr   - kierownik Zakładu

-    dr hab. Maria Kostyszak, prof. nadzw. UWr

-    dr Paweł Korobczak

-    dr Andrzej Lorczyk


    8. Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej


-    prof. dr hab. Adam Chmielewski, prof. zw. UWr   – kierownik Zakładu (urlop naukowy w roku akademickim  2017/2018)

-    dr hab. Mariusz Turowski - po kierownika Zakładu Filozofii Społecznej i Politycznej w roku akademickim 2017/2018

-    dr Urszula Lisowska

-    dr Andrzej Orzechowski


    9. Zakład Antropologii Filozoficznej


-    prof. dr hab. Jan Krasicki, prof. zw. UWr             - kierownik Zakładu

-    prof. dr hab. Maciej Manikowski, prof. nadzw. UWr

-    dr hab. Ilona Błocian

-    dr Alina Jagiełłowicz