Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > ERASMUS+

ERASMUS+Loga_Uni_4nba56.jpg


NOWE UMOWY ERASMUS+ DLA KIERUNKU FILOZOFIA

Z MOGUNCJĄ I ALBA IULIA


Studenci i doktoranci filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim będą mogli skorzystać z poszerzonej o dwie uczelnie oferty studiów zagranicznych w ramach programu Erasmus+. Do 23 ośrodków akademickich, z którymi Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego podpisał umowy o wymianie międzynarodowej, od kwietnia 2017 roku dołącza UNIWERSYTET JANA GUTENBERGA W MOGUNCJI (Niemcy) oraz UNIWERSYTET IM. 1 GRUDNIA 1918 ROKU W ALBA IULIA (Rumunia). Nowe umowy dwustronne o mobilności obejmują także wyjazdy dydaktyczne nauczycieli akademickich.


Ufundowany w 1477 roku Uniwersytet Jana Gutemberga w Moguncji (Johannes Gutenberg-Universität Mainz) jest jedną z największych niemieckich uczelni państwowych, ma pośród nich najwyższy odsetek studiujących tam obcokrajowców (ok. 15%). Jednym z 12 wydziałów jest tu Wydział Filozoficzno-Filologiczny oferujący 37 programów studiów licencjackich, 33 magisterskie oraz 22 doktoranckie (wśród nich unikalne w Niemczech studia polonistyczne). Z szerokim profilem badawczym i dydaktycznym w zakresie filozofii można zapoznać się odwiedzając stronę internetową http://www.blogs.uni-mainz.de/fb05philosophieengl/department-of-philosophy/.


Uniwersytet im. 1 grudnia 1918 roku w Alba Julia (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia) powstał 26 lat temu – jest prężnie rozwijającą się 4-wydziałową uczelnią publiczną, od trzech lat uczestniczy w programie Erasmus+. Nazwa uczelni związana jest z datą włączenia do Królestwa Rumunii Siedmiogrodu, którego stolicą Alba Iulia była na przełomie XVI i XVII wieku (w lokalnej katedrze katolickiej spoczywa królowa Węgier Izabella Jagiellonka, córka Zygmunta Starego). Uniwersytet prowadzi m.in. studia w zakresie dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego. Warto zapoznać się z anglojęzyczną wersją strony internetowej uczelni: http://en.uab.ro/.


___________________________________________________________erasmus-10032017-plakat-w-j-pol_hhkcg2.jpg

ERASMUS+ STUDIA:

WYNIKI REKRUTACJI

NA ROK AKADEMICKI

2017/2018


Koordynator programu Erasmus+ na kierunku filozofia uprzejmie informuje, iż w wyniku postępowania rekrutacyjnego do udziału w programie Erasmus+ Studia w roku akademickim 2017/2018 przyznano następujące wyjazdy:Lp.   Nazwisko i imię           Nr albumu     Semestr       Nazwa uczelni                                         Program studiów
1     Czekała Joanna           285515         Letni          Erasmus Universiteit Rotterdam (NL)   Filozofia - stacjonarne I stopnia
2     Domagała Sławomir   283777         Zimowy     Università degli Studi di Pavia (IT)         Filozofia - zaoczne I stopnia

3     Połetko Adrian            283386         Letni          Università degli Studi di Pavia (IT)         Filozofia - stacjonarne I stopnia 

Zakwalifikowanym do wyjazdu grantowego serdecznie gratulujemy!niebieskie_cspf5b.jpg


 ERASMUS+ - NOWA REKRUTACJA!


Serdecznie zapraszamy studentów i doktorantów wszystkich lat do udziału w programie wymiany międzynarodowej Erasmus+ Studia - do składania aplikacji na wyjazdy w kolejnym roku akademickim 2017/18.


Erasmus+ dla studiujących filozofię to oferta realizowania programu kształcenia na 23 uczelniach zagranicznych w ciągu jednego wybranego semestru, jednorazowo na każdym stopniu studiów (I, II, III).


Uczestnikowi programu na czas pobytu na partnerskiej uczelni przyznawany jest grant w wysokości 300-500 euro na miesiąc. Pobierającemu stypendium socjalne będzie przyznane dodatkowo wsparcie indywidualne, stanowiące równowartość 200 euro miesięcznie.


Uczestnik wymiany będzie mógł uzyskać licencję na profesjonalny kurs językowy w systemie Online Linguistic Support.


Studenci mogą także skorzystać z programu Erasmus+ Praktyki w czasie trwania studiów lub jako absolwenci na okres od 2 do 5 miesięcy ze stypendium w wysokości 400-600 euro miesięcznie plus ewentualny dodatek socjalny w wysokości 100 euro na miesiąc.


Jeśli nie zdałeś testu kwalifikacyjnego z języka obcego w regulaminowym terminie, zgłoś się do koordynatora programu – pomoże Ci potwierdzić kompetencje językowe w innym trybie.


Poniżej regulaminy rekrutacyjne, wykaz uczelni partnerskich dla kierunku filozofia oraz zasady rozliczania programu:


ERASMUS_STUDIA_REGULAMIN_2017_18.pdf

ERASMUS_PRAKTYKI_REGULAMIN_2017_18.pdf

ERASMUS_ZASADY_ROZLICZANIA.pdf

Filozofia_Umowy_bilateralne_Erasmus.pdf


Szczegółowych informacji udziela koordynator programu:


z-ca dyrektora Instytutu Filozofii ds. dydaktycznych dr Paweł Wróblewski

e-mail: pawel.wroblewski@uwr.edu.pl


_______________________________________________________ERASMUS+ - PRZYDATNE LINKI


Bazy ofert dla programu praktyk:

http://erasmusintern.org/

http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/oferty-praktyk-zagranicznych


Strona internetowa Biura Współpracy Międzynarodowej:

https://international.uni.wroc.pl/pl/studenci/erasmus-informacje-ogolne
plakat_mb3b94.jpg


Plakat proramu Erasmus+ zaprojektowany przez studentkę filozofii Panią Wiktorię Radzimierską

w ramach zajęć z technologii informatycznej (2015/2016).data utworzenia/modyfikacji: 27 czerwiec 2017 o 19:03:53autor:  dr Paweł P. Wróblewski